7.یک روح را بطور مساوی بين دو بدن تقسيم کنيد!(2 نمره)

/ 6 نظر / 48 بازدید
mim-alef

نمره ئ من رو از ۱۸ حساب کن!

حامد

آستومينوفن عزيز ! قشنگ می نويسی. منو ياد «کاپيتان هادوک »و« چخوف منو نديدی؟»می ندازی! در ضمن من کلی تلاش کردم تا اينکه فهميدمAcetaminophen یعنی آستومینوفن! یه اسمه آسونتر انتخاب می کردی مثلا آسپیرین یا گنه گنه یا یا...

پرنیان

سلام ، از طرف ترمه به مهمونی پیش شما دعوت شدم : بابا آستامینوفن... ج7: کار نداره یک اره برقی بیار خودم از وسط نصفش می کنم. در مورد متن دومت می تونم بگم کثیفتر کثیفترین کثیف و نتیجه بگیرم مردن از همشون تمیزتر. مطلب سوم نشان از شباهت بی حد و اندازه تو به ضد خاطرات دوست عزیزم داره ...و خیلی هم جالب بود. برای بعدیشم یک آستامینوفن کدیین بخور خوابت می بره

پرنیان

سلام ، از طرف ترمه به مهمونی پیش شما دعوت شدم : بابا آستامینوفن... ج7: کار نداره یک اره برقی بیار خودم از وسط نصفش می کنم. در مورد متن دومت می تونم بگم کثیفتر کثیفترین کثیف و نتیجه بگیرم مردن از همشون تمیزتر. مطلب سوم نشان از شباهت بی حد و اندازه تو به ضد خاطرات دوست عزیزم داره ...و خیلی هم جالب بود. برای بعدیشم یک آستامینوفن کدیین بخور خوابت می بره

پرنیان

سلام ، از طرف ترمه به مهمونی پیش شما دعوت شدم : بابا آستامینوفن... ج7: کار نداره یک اره برقی بیار خودم از وسط نصفش می کنم. در مورد متن دومت می تونم بگم کثیفتر کثیفترین کثیف و نتیجه بگیرم مردن از همشون تمیزتر. مطلب سوم نشان از شباهت بی حد و اندازه تو به ضد خاطرات دوست عزیزم داره ...و خیلی هم جالب بود. برای بعدیشم یک آستامینوفن کدیین بخور خوابت می بره

gigili

کجای کاری! بعضيا بين ۱۰۰ نفر تقسيم ميکنند بيچاره از روحه چی ميمونه