دقت کردين نزديکياي انتخابات که ميشه تمام مقامات بلندپايه طي سفري به استان
شهيدپرور سيستان و بلوچستان بر رفع محروميت زدايي از اين منطقه تاکيد ميورزند!؟

/ 1 نظر / 50 بازدید
oolit

دقت کرديم.