آخرین روز از اولین سال دانشگاه ابری بود..باران هم آمد!
برای ثبت در خاطرات!

/ 2 نظر / 51 بازدید
!khaleh

خاله جان !روز فارغ التحصيليت رو بيام اينجا وضعيت آبو هواييش رو بخونم!!!

!khaleh

آب و هوايی ،درست است.