نميبينی خوابم با اون صدای چندش آورت بالای سرم شلوغ ميکنی!؟
با خودتم ساعت ابله!

/ 3 نظر / 55 بازدید
1

وقتی تو با اون چشمای ورقلمبيدت نمی بينی که ساعت نمی بينه انتظار داری که اون ببينه که تو خوابی؟

mim-alef

خوشحالم که درخت زيبای من(!) رو هم يه نگاه انداختی! ممنون. گاهی صدای ساعت تشنج آور ميشه!..ساعتی که روز های امتحان زنگ ميزنه ،مثلا.

A.K

ای بابا...حالا يه اينبارو به خاطر من ببخشش...قول ميده ديگه تکرار نشه!‌ :)