ــ فقط ديوانه ها فکر ميکنند زمان متوقف است و غم و غصه ها جاودانه اند.

شک نکن که هر کی اينو گفته ديوونه بوده چون منم
همينجوری فکر ميکنم و البته من ديوونه نيستم!

/ 2 نظر / 48 بازدید
1

جمله اولت درسته ولی به جمله اخرت شک دارم.

A.K

صد در صد!