از رنجی خسته ام که از آن من نيست
از دردی گريسته ام که از آن من نيست
از لذتی جان گرفته ام که از آن من نيست

به مرگی جان می سپارم که از آن من نيست...

/ 4 نظر / 15 بازدید
tiloo

قشنگ بود يه عالمه.

-

chize akharish az ANe toeee

ali

من خيلی با نو شتن تو حال ميکنم.......خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------