تازگيا دلم برام تنگ شده...

/ 4 نظر / 44 بازدید
Atlasi

خيلی احساس بديه .اينطور نيست؟ من هم خيليييييييييييييييييی دلم تنگ شده واسه"خودم".

alma

مممم...من ديگه دلمم تنگ نميشه!

A.K

منم همينطور...کسی دلش واسه من تنگ نشده بود؟

قلب مردابي

ميگم خودمو کم دارم ميگم......ميگم کمی غم دارم ، ميگم