من پارسال 17 سال داشتم!

یکی از بهترین دوستام پریروز اولین date زندگیشو تجربه کرد.
از پریروز تا حالا بهم زنگ نزده!
کم کم دارم میفهمم زندگی چه شکلیه.
کاش همیشه 17 ساله میموندم...

/ 2 نظر / 13 بازدید
tiloo

۱۷؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‌ خدا وکيلي ۱۷؟؟ من فکر کردم الان ۱۹ سالته. ببين حالا چه ماريِ بي مروتي هستي.

tiloo

بعدش هم بله ديگه، راجع به اين دوستِ عزيزت اينجام مينويسي که ما بيشتر افسوس بخوريم؟؟؟ سلامِ مخصوص ديگه تا عمر دارم ماليده.