خدا رو دوست دارم
به خاطر ساعت 6:30 صبح روزای ابری...

/ 1 نظر / 11 بازدید
tiloo

خب روزهايِ ابري رو دوست بدار با خدا چي کار داري؟؟