استامينوفن عقده ای!

اين يه پست با کلاسه..
چون داره با لپ تاپ دخترخاله نوشته ميشه!

/ 4 نظر / 29 بازدید
n.f

اين يه لپ تاپ با کلاسه ... چون استامينوفن با اون پست فرستاده !!!!!

ارووس

لپ تاپ رو ول کن،‌ دختر خاله رو بچسب! خدا بده شانس!

gigili

من اگه از اين دختر خاله باکلاسها داشتم عمراْ عقد ای ميشدم!قول میـــــــــــــــــــــــــــدم!