چندتامون خودمونيم...نه چيزی که مردم فکر ميکنن!؟

/ 1 نظر / 48 بازدید
n.f

منم همين امشب زير دوش آب داغ داشتم به همين موضوع فکر می کردم.... اگه بقيه من واقعی رو بشناسن فکر کنم.... نه ... مطمئنم که منو خيلی بيشتر از الان دوست خواهند داشت ... من خودم نيستم...