Beginning of Everything

مرده ها شبها زنده ميشوند و پاهای ما را ميکشند و ما را به دنيای خودشان ميبرند.

ميترسم

/ 1 نظر / 61 بازدید
رهام

نه عزيزم ... اين آخری که گفتی همون به درد خودت ميخوره!!! بگير بخواب حالت خوب نيست!!! اگه استامينوفن هنوزم تسکين دهندست يه چندتايی بخور!!! راستی منو که يادته؟!