رفته بودم بيمارستان..
ولی بيرونم کردن!

/ 5 نظر / 45 بازدید
-

ااا خوب اشتباه رفته بودی ديگه . تو هنوز فرقِ بيمارستان با تيمارستان رو نميدونی

قلب مردابي

تيمارستان جانم ....نه بيمارستان منم الان اونجام....جا بگيرم برات؟؟

n.f

خوب بيمارستان يعنی يه جايی که همه توش بيمارن....خوب اينم يعنی اينکه دو تا آدم سالم که ببينن بيرونشون ميکنن !

zahra

منم بيرون کردن...

mohsen

برو تيمارستان!!!!!!!!!!!!!!!