تنها موقعی که تنهايی بدجوری فشارم ميده و تمام نظريات
احمقانه ام زير سوال ميره همين ساعتای ساکت قبل از صبحه...

/ 7 نظر / 46 بازدید
-

کَن آی لِه يو ؟

خودم

چه بامزه فکر نمی کردم بيام وب لاگ بخونم خيلی اتفاقی اومدم اينحچجا يه عالمه درس دارم منم از ۴ صبح بيدارم ولی يک حس خيلی خوبی از آسمون داشتم. متاسفم که تنهايی بهت فشار مي آورد من که ازش لذت می برم هيچی مثل تنهايی نيست .

litoo

اين خودتی؟؟ اون کيه پس؟؟؟؟

Gilaas

چه تفاوت بزرگی بین آدمها... تنها ساعتی که آرومم ، همین ساعاته اوله صبحه...

اطلسي

ساعتهای مرموز و عجيبين! ليتو ...اين خودش, خودش نيست که...lol