بياين بشماريم چند تا ظرف نذری ميگيريم..هر کی بيشتر گرفت یه شام مهمون اون!
هر کیم دروغ بگه سوسک ميشه!

/ 1 نظر / 49 بازدید