هيچوقت پل های پشت سرتو خراب نکن...
ولی يکی از طناباشو ببر تا هر کی خواست بیاد پیشت بيفته ته دره و بميره!
يه کم فکر کنی ميبينی تنهايی از همه چی بهتره...

/ 5 نظر / 49 بازدید
sahebe pastoo

ای بابا دوباره رسيديم به تنهايی که !!!

Atlasi

تنهايی گاهی لازمه اما تنهايی زياد دلمو بدجوری تنگ ميکنه استا جان...نوشتت جالب بود ولی !

آگاه

عاشق آسمونا پشت يه پنجره مرد!!!!

مهدي

جاده نمناك است.......

1

اره خداييش تو اين طنابارو ببری هم خدا راضيه هم بنده های خدا. راستی خودت دوباره بر نمی گردی که ؟ ها