کوه با نخستين سنگ ها آغاز ميشود
و انسان با نخستين درد..

/ 1 نظر / 11 بازدید
tiloo

بابا ملت شاملو خوان هم شدن که! نفس کش!