يه فداکاری ديدم امروز...با اینکه معمولی بود کلی جالب بود برام!
باباهه کلاه ايمنيشو گذاشته بود سر پسرش داشت ميبردش مدرسه با موتور!

/ 1 نظر / 134 بازدید