سر کلاس اخلاق استاد جان يک ساعت تمام ما رو از قيامت ترسوند...
تنم کلی سوزن سوزنی شد..!

/ 2 نظر / 83 بازدید
پرنیان

بابا شرمنده اين نظر خواهيت بعداز ظهر خراب بود هر کار می کردم اذيت می کرد الانم .....کاش منم به اندازه موجود زنده دوست داشت بهتون لينک می دم خوشم آمد