سر کلاس اخلاق استاد جان يک ساعت تمام ما رو از قيامت ترسوند...
تنم کلی سوزن سوزنی شد..!

/ 2 نظر / 128 بازدید
پرنیان

بابا شرمنده اين نظر خواهيت بعداز ظهر خراب بود هر کار می کردم اذيت می کرد الانم .....کاش منم به اندازه موجود زنده دوست داشت بهتون لينک می دم خوشم آمد