کلاس اول ياسمن!

يادتونه کلاس اول يه سری عدد ميدادن که
زيرش نقطه بود بعد اينارو که به هم وصل ميکردی
يهو یه هواپيما درست ميشد!؟
عجب حالی ميداد..!

/ 1 نظر / 10 بازدید
AtLaSi

EEEEE man ta hala hava peimasho nadidammmm :(