مرگ پايان همه چيز نيست...
شروع بدبختيهای جديد تر است!

/ 3 نظر / 46 بازدید
take it easy

از کجا می دونی؟!

1

هی تو که اونجايی ديگه چرا؟؟؟ چشتو وا کن !!!(به:take it easy)

A.K

آره، درسته...اما بازم ما آدما از تنوع خوشمون مياد! حتی تنوع در بدبختی!!