Wait for your wounds to turn into scars

من توی زندگی از سه چیز مثل هر آنچه نه بدتر از سگ است میترسم:

اول از تناسخ که خیالم را راحت کرده بدبختی حالا حالا ها تمامی ندارد
دوم از تاریکی
و سوم از حامله شدن تو با آن بچه دسته چندمی که معلوم نیست
ادامه بدبختی کدام مادر مرده ای است.

/ 0 نظر / 801 بازدید