on her way to airport

گاهی خيال ميکنم زيبايی دخترانه به بالاترين حد خودش
رسيده، دارد آخرين زورهايش را ميزند و چاره ای جز افت ندارد

ميروم مينشينم روی پله ها و ناخودآگاه زل ميزنم به چيزهايی که 
تا چند وقت ديگر توی کلیپ کلاسيک ها نشان خواهند داد

دلم برای پسربچه های گروه سنی ج ميسوزد
حواسم را جمع ميکنم تا چيزی برای تعريف جلوی نوه نتيجه هايم داشته باشم

/ 0 نظر / 52 بازدید