پست های ارسال شده در مهر سال 1385

شوهرت باید همین امشب از ماموریت برمیگشت؟همین امشب که زنم را با هزار کلک فرستاده بودم خونه دوست پا به ماهش؟ پ.ن: خفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید