پست های ارسال شده در تیر سال 1385

آدم تو تنهاييش رکورد، زياد جابه‌جا ميکنهرکوردای الکیکه واسه هيشکی مهم نيسحتی واسه دوس دخترش
/ 3 نظر / 114 بازدید