پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

ولنتاین را مهران نَتاينی ساختپسر حاج ولی نتاینیبعد عطاری باباشو تو مجیدیه کرد عطر و خرس فروشی 
/ 1 نظر / 94 بازدید

Mare

بابای من سخت ميخندهاينم از من به ارث بردهمن از هملت ياد گرفتماونم از باباش به ارث برده بود
/ 0 نظر / 88 بازدید