پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

?Remember when Rita helped Andy outta jail -(Oh..you mean the time..?(points at the wall -                                             (long pause)
/ 0 نظر / 149 بازدید
من طرفدار ضعيفترين تيم فوتبال دنيا شده ام ميروم تماشای مسابقه تيم محبوبم و مالديوخوشحال از اينکه اين بار 4 تا کمتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید