پست های ارسال شده در بهمن سال 1383

Jules Gabriel Verne/1828

در ذهن نه چندان پيچيده من جايزه ماندگارترين تبليغ تلويزيونی ميرسد به:بخاريهای گازسوز نيک کالا و آن آقای با فرهنگ عينکی و فنجان چايش 
/ 0 نظر / 69 بازدید