پست های ارسال شده در مهر سال 1383

SFC

جواب همه سوالات،اسيد لاکتيک استبايد "خسته ام" روزانه‌ات را بگويی و در را از تو قفل کنی
/ 1 نظر / 60 بازدید

Underline Me

باز هم مرا ميبوسی؟اگر دهانم بوی مريضی بدهد؟ حاضری لمسم کنی؟اگر ته ريش زودتر از تو صورتم را کشف کرده باشد؟ باز نصفه شبها برايم sms ميفرستی؟اگر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 71 بازدید