پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

Date

توی گوی بلورين ديدم دوست پسر تو و بابای من تو يه روز ميميرنبعد ما شرط ميبينديم اسم کدومشون زودتر مياد رو صفحه گندهه  اگه گفتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

Baby powder

من را با ديوانه های زنجيری اشتباه نگيريدمن را دخترکی که چکمه های چرمی و شلاق سياه دارد اينجا بسته
/ 0 نظر / 65 بازدید

122

آدمهايی که تند راه ميروندطوری که فکر ميکنی هنوز هم چيزی وجود دارد که ارزش زندگی کردن داشته باشد
/ 1 نظر / 60 بازدید