پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

Don't Cry

مردم شاد را ديد ميزنم،ميترسم،خيره ميشوم،ميترسم،درک نميکنم،ميترسم،يخ ميکنم ميترسم،تقليد ميکنم،ميترسم،بيخيال ميشوم،ميترسم،خفه ميشوم و ديد ميزنم.
/ 0 نظر / 55 بازدید

?Mom..r u there

صدامو يه کم خشن ميکنم و ميگم:ببين عزيزم..برای اينکه بتونی دهنتو به کثيفترين شير آب توی پارک بچسبونی و با لذت،قلپ قلپ آب بخوری يا بايد کثيفترين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید