پست های ارسال شده در مهر سال 1382

..Ozon Friendly

4000 سال بعد..(765 76598 8090 98 8776 856 -0-90001 8678)که ترجمه اش احتمالا ميشه:بــــــیــــــايد اينجــــــا،يه فسيل Humaneoptrix پيدا کردم..
/ 8 نظر / 44 بازدید
از تهديدايی که اگه اونجوری که من ميخوام ننويسی نميام بخونمت! خبری نيست.از کامنتايی که به طرز فکرت،توهين ميکنه خبری نيست.همه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 64 بازدید

553/700

خواب ديدم سيندرلام.همه چی داشت خوب پيش ميرفت که يهو وزير اعظم به نامادريم گفت:سلطان ترور شده و تنها مدرک به جا مونده از قاتل اين ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 160 بازدید