پست های ارسال شده در مرداد سال 1382

Wish

شبا که ميريم ميدويم هموطنانمون که از دوردستها اومدن به پايتخت تا تو پارک،دور هم باقالی پلو بخورن بازيهای عجيبی ميکنن..بنگمينتون،بگمينتون و اين آخری که ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 57 بازدید

!B.J

نقاشی بعدیو دختر گلم "يلدا زمانی" از شهر مقدس مشهد برامون فرستاده،من واقعا به خانواده اش تبريک ميگم و مطمئنم بيشتر از يلدا و ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 59 بازدید