پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1382

برای بعضيا من يه کلوپ فيلمم که البته دوبله همزمانم ميکنه...برای بعضيا يه تلفن عموميم که البته سکه نميخوره..برای بعضيا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 68 بازدید
روزمرگی من و يه کارگر نونوايی زياد فرقی نداره..شايد يه کم تو مقياس فقط!
/ 2 نظر / 71 بازدید
نه عزيزم..هيکلا فرقی نکردن..مانتوها يه کم بگی نگی همچین يه کوچولو تنگ شدن!
/ 3 نظر / 63 بازدید
اگه قرار باشه صد سال توی يه اتاق 3x4 زندگی کنیترجيح ميدی تنها باشی يا با کسی که ازش متنفری!؟
/ 16 نظر / 57 بازدید
فکرشو بکن پدر مادرا رو سر راه ميذاشتن بعد بچه ها ميرفتن پرورشگاه به پدر مادری قبولشون ميکردن!
/ 3 نظر / 63 بازدید
من نميخوام دانشگاه برم...من نميخوام دانشگاه برم...من نميخوام دانشگاه برم...حالا بقيشو از دانشگاه که اومدم برات ميگم.. ادامه مطلب
/ 3 نظر / 54 بازدید
سيب زمينی سرخ کرده داغ داغ!٬آب معدنی دماوند٬بستنی سالار و چس فيل..عينکای خوشکل خوشکل٬موهای های لايت٬شلوارای بگ٬گوشيای دوربين دار...کتاب هم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 61 بازدید
ــ دلت برام تنگ شده بود!؟ــ مگه جايی رفته بودی..؟(کيا اينو يادشون بود!؟)
/ 2 نظر / 58 بازدید
مامان جان..به خدا تنوع غذايی مورچه خوار از من بيشتره..!حالا هی ماکارونی درست کن باز..
/ 1 نظر / 58 بازدید
من پولدار نمیشم چون ميخوام مطمئن باشم شريک زندگيم به خاطر پولم باهام ازدواج نکرده!هيچ دليل ديگه ايم نداره!
/ 8 نظر / 60 بازدید
الان نيم ساعته نشستم اينجا ببينم 7777 اُمين! ویزیتورم کيه!ای 7777 اُمين نفر بيا با من دوست شو!
/ 8 نظر / 58 بازدید

Ver7.1

خب..چقدر ميتونی مطمئن باشی اون پرستاره تو بيمارستانی که تو توش تشريفتو اوردی به اين دنيا کار نميکرده!؟
/ 0 نظر / 53 بازدید
اين باحال نيست که جوجه ها براشون مهم نيست کی مامانشونه!؟هر کی اول برسه بهش ميگن مامان!
/ 5 نظر / 60 بازدید
اوهوی وبلاگ نويسا..چند نفرتون حاضريد وبلاگتونو به خاطر خواهش دوست جونتون ببندين!؟
/ 15 نظر / 51 بازدید