پست های ارسال شده در بهمن سال 1381

یه تست خوشبختی اختراعیدم! ازش بپرسید:آخرين باری که گريه کرده کی بوده.بلافاصله شروع کنيد به شمردن تو دلتون!فکر نمیکنم ايجاد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 50 بازدید
بعضی وقتا طرف شدن با آدمای بد لازمه..لازمه بفهميم همه مثل خودمون نيستن!هممونو تحويل گرفتما!
/ 2 نظر / 52 بازدید
وقتی برف به اين سفيدی تو چند ساعت اينجوری کثيف ميشه ديگه از من چه انتظاری داری!؟
/ 0 نظر / 46 بازدید
در آرزوی قبل! اگر اون چيزه تو سر من بخوره منحدود 98% از محتويات مغزم را از دست خواهم داد..!
/ 2 نظر / 54 بازدید
حالا که خوابم نميبره بذار ببينم تا صبح ميتونم روح جر خوردمو وصله کنم..چند وقته دارم زيادی فسفر ميسوزونم..
/ 0 نظر / 132 بازدید
جلوی دانشگاه..دختره با ماشينش..پسره که داره هل میده..خرده های برف سر تا پای پسره...نهايت تشکر با يه بوق..صد تا چشمی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 157 بازدید
..پرسيدم معلومه من سال اوليم!؟ گفت آره بابا ايت ايز سو تابلو!دارم ميرم بپرسم معلومه رفتم ترم دوم!؟
/ 1 نظر / 136 بازدید
احتمالا بهشت اون اوایل سکنه زیبارو نداشته وگرنه آدمی که (منظورم خودِ حضرتشه!) با يه میوه گول بخوره...خدا عالمه اصلا! ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید
تا سه روز دیگه اینجا دوباره همون استامینوفن کوچولوی خودم میشه...خلوت و دنج..باورت ميشه از مهمونيای شلوغ متنفرم..؟ ادامه مطلب
/ 4 نظر / 57 بازدید
ــ آخه خانومم..عاشقتم کجا,میخوام باهات ازدواج کنم کجا!؟(بعدشم یه نگاه عاقل اندر سفیه که مثلا خاک تو سر سُنتیت کنن!)
/ 2 نظر / 54 بازدید
مسواک یا سیب!؟ وقتی فاصله آشپزخونه و دستشویی از اتاقت یکیه هیچ فرقی نمیکنه..!
/ 5 نظر / 52 بازدید
..هيچ وقت نفهميدم چرا تا هک شدی وبلاگتو بستی!در ضمن من برای خدا بودن هنوز خيلی کوچيکم!
/ 2 نظر / 68 بازدید
چرا مثل بچه های چهار ساله گريه ميکنی!؟تو الان پنج سالته..ديگه بزرگ شدی..خجالت بکش!
/ 0 نظر / 62 بازدید
پارسال دقيقا همين موقع حالم الکی گرفته بود..امسالم هستسال ديگه هم فکر کنم همينه!بايد يه ربطی به دیدن اختتاميه جشنواره ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید
ميخواستم بيام خدافظی ولی خراب بود نشد!فکر کنم يه نشانه بود!به لطف کيمياگر جان فعلا هستم..
/ 1 نظر / 55 بازدید
صبح با يه سرگيجه عجيب از خواب پا ميشی...یه روز پر روزمرگی...یه ساندویچ برای نهار...یه ساندویچ برای شام...اين بود روز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 57 بازدید
از دوست داشته شدن! چه خيری ديدم که از دوست داشته نشدن! نمیبینم!؟خودش فهميد با کيَم!
/ 2 نظر / 66 بازدید
ازدواج يعنی حماقت و ازدواج دانشجويی يک حماقت بچگانه!امروز صبح همينجور که تو تخت وول ميخوردم به اين نتيجه رسيدم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 49 بازدید
امتحانی که رفته بودم جای دوستم داده بودم شده 9 !!عجب آبروریزی شد..قول دادم ترم ديگه جبران کنم!
/ 1 نظر / 55 بازدید
نوح جونم! ميتونی توضيح بدی اون يه جفت دارکوب رو چه جوری تو کشتيت نگه داشتی!؟
/ 7 نظر / 60 بازدید
...و خاطره ات تا جاودانِ جاويدان,در گذرگاه ادوار,دادسر خواهد شد...نميدونم درست نوشتمش يا نه ولی همينم به نظرم قشنگ اومد.. ادامه مطلب
/ 1 نظر / 51 بازدید
بهار زيباست...زندگی مثل جويبار جريان داره...چشمهاتو رو به زيبايی ها باز کن...!!همش داری زور ميزنی يادت بره يه روز ميميری... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید
اشتباه نميکردم..تلويزيون کلاه قرمزی داشت!استامينوفن کوچولو چرا بچگيات زود تموم شد!؟
/ 1 نظر / 56 بازدید
فکر کنم جذاميا تنها آدمهايی هستن که فهميدن نبايد به ظاهر آدما توجه کرد..
/ 0 نظر / 57 بازدید
عروسکی که مامان برات خريده از يه پا آويزون ميکنی,با انگشتم ميکنی تو چشماش!اسمشم ميذاری مامان بازی!
/ 1 نظر / 142 بازدید
نشستن پای درددل های یه پيردختر باعث ميشه آدم به اولين خواستگارش يه بـــــــــــعـــــــــــــله گنده بگه!
/ 1 نظر / 62 بازدید
تا مغز استخون خيس شدن اصلا کار سختی نيستفقط کافيه راه بری..خودش ميشه!
/ 0 نظر / 54 بازدید
ــ اگه يکی بهت بگه بچه ننه چی کار ميکنی!؟ــ‌ زود ميرم به مامانم ميگمش!
/ 0 نظر / 55 بازدید
خوبيش اينه که ديگه نميخواد اسم کسايی که برام ميل ميزنن بخونم چون ميدونم همش جانکه!
/ 1 نظر / 51 بازدید
از وقتی تلويزيون اين آقاهه رو که بچشو کشته نشون داده اين همسايه بغليا بچشونو کمتر ميزنن!
/ 3 نظر / 63 بازدید
شده تا حالا کابوس ببينی..از خواب بپری و کلی خوشحال بشی که کابوس بوده؟شده بزرگترين آرزوهاتو تو خواب ببينی..از خواب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 63 بازدید