پست های ارسال شده در آدر سال 1381

(درينگ درينگ)ــ سلام ميای مهمونی؟ــ اوم٬فکر نکنم ولی شايد حالا...ــ چه حيف٬پس من ميام کفشاتو ميگيرم٬خدافظ!(بوقم نميزنه حتی!) ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید
سرما خوردمتيغاش تو گلوم گير کردهعجب ميسوزه!وقتی سرما ميخورين مواظب تيغاش باشين!
/ 2 نظر / 58 بازدید
فکر کردی اون همه ابر الکی اومدن پايين مه شدن!؟نــــــخير!به ابرا گفتم دوسشون دارم اومدن پايين پيشم!
/ 1 نظر / 57 بازدید
چشماتو ببند يه پاتو بگير هوادو تا دستاتم بذار رو سرتحالا اگه راست میگی بگو دوستم داری!
/ 3 نظر / 49 بازدید
برای اولين بار بعد از نوشتن تو استامينوفنامشب يه استامينوفن خوردم!يه جوری بود!
/ 1 نظر / 52 بازدید
اين روزا خوب نيستم.ميدونمنه وقت هست نه حوصلهبهتر ميشم٬بايد بهتر بشم..
/ 2 نظر / 54 بازدید
<زندگی کن و بگذار زندگی کنند..>نميتونی حدس بزنی اينو کی و راجع به کی گفته!
/ 1 نظر / 58 بازدید
يکی ديگه از خوبيای مرگ اينه که همه فاميلو دور هم جمع ميکنه..!همه فاميل چند روزه اومدن خونه ما..
/ 1 نظر / 57 بازدید
هيچ وقت گول قطع شدن يه بارون پاييزيو نخورين!زير تگرگ راه نرفته بودم که رفتم!
/ 2 نظر / 48 بازدید
ترجيح دادم به جای نشستن تو کلاس بارونو از پنجره اتاقم ببينم..دانشگاه تا بند اومدن بارون تعطيل است!
/ 1 نظر / 49 بازدید
درختای گنده٬قار قار کلاغا٬برگهای زرد اون درخت گنده ها و یه دنیا مه...هر بعد از ظهر ميتونی يه پاييز استاندارد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید
هيچ وقت برام قابل درک نبوده که اسکيموها چه جوریتوی خونه های يخيشون سردشون نميشه!
/ 1 نظر / 54 بازدید
تو ترجيح ميدی يه پيکان مسافرکش آب توی خيابونو سر تا پات بپاشه يا يه ماکسيمای سفيد !؟
/ 2 نظر / 47 بازدید
چند وقته موقع فيلم ديدن دوست دارم شخصيت منفيه برنده شه!شاید چون تنها کسيه که تظاهر به خوب بودن نميکنه..متنفرم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 148 بازدید
هر روز يه تفريح جالب پيدا ميکنم!تا حالا 53 دقيقه کنار اتوبان راه رفتی؟
/ 1 نظر / 58 بازدید
بعضی وقتاــ فقط چند ثانیه ــ فکر میکنم از بقیه بیشتر میفهمم!همین نشون میده چقدر احمقم!
/ 1 نظر / 54 بازدید
ديشب تا صبح قرآن گرفتم رو سرم!یکی گفت: خدايا تو رو به اين شب عزيز سوسکمون نکن!
/ 2 نظر / 56 بازدید
اومده میپرسه:ــ من نميفهمم مگه تلفن بد بود که مورس اون کُدهای مسخره رو ساخت!؟
/ 0 نظر / 45 بازدید
بعضی وقتا يه اتفاق ساده باعث ميشه آدم معتاد بشهحتی به وايسادن روی پل عابر..امروز 14 دقيقه!
/ 2 نظر / 51 بازدید
...خداوند متعال در جستجوی راهی برایآزمودن بندگان توانگر خويش بود بدين ترتيبفقرا اجازه وجود يافتند وهو ارحم الراحمين...! ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید