پست های ارسال شده در آبان سال 1381

ــ از اين شامپو قرمزا ميخواين يا از اين سبزا؟ــ فرقی نميکنه٬ کف جفتشون سفيده..!
/ 1 نظر / 55 بازدید
(بعد از ۱۰ دقيقه)ــ علی جون ما منتظريما کفشاتو پوشيدی ؟ــآره مامان همشو پوشيدم فقط يه دونه اش مونده..
/ 3 نظر / 64 بازدید
سوال من اينه کهاگه ما قبل از تولد ميدونستيم دنيا اين شکليهچند نفرمون قبول ميکردند که به دنيا بيان..!
/ 6 نظر / 58 بازدید
از تنگنای محبس تاريکیاز منجلاب تيره اين دنيابانگ پر از نياز مرا بشنوآه٬ای خدای قادر بی همتا!!
/ 3 نظر / 52 بازدید
ــ مامان اين آدم بزرگا ناراحت نميشن کارای زشت ميکنن !؟ــ خودت بزرگ ميشی ميفهمی!
/ 2 نظر / 55 بازدید