پست های ارسال شده در مهر سال 1381

تو کدومو ترجيح ميدی !؟ـــ ديوونه باشی ولی تو تيمارستان نباشی يا ديوونه نباشی ولی تو تیمارستان باشی !؟
/ 5 نظر / 121 بازدید
ـــ سلام٬ببين تو راه خوشبخت شدنو بلدی !؟: نــــــــــــه!ـــ پس بيا با هم دنبالش بگرديم...باشه!؟:برو گمشو مزاحم نشوـــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 63 بازدید
آدم اگه اراده کنه ميتونه هر کاری بکنه !بذار منم امتحان کنم.فعلا واسه دستگرمی:اراده ميکنم فردا تعطيل رسمی بشه.
/ 2 نظر / 102 بازدید