دوست داشتم يه اتاق بزرگ داشتم با ديوارای
سفيد سفيد که پنجره اش رو به يه درياچه آروم باز بشه...

بعد میرفتم با حوصله تمام ديواراشو سياهِ سياه ميکردم.
پنجره ها رو ميبستم و تو اون تاريکی میشستم فکر ميکردم!

/ 3 نظر / 46 بازدید
looti

حقا که آدميزادی!

جوتي

اين کارا رو که ميکني براش يه دکمه undo هم بذار!

moon

فکر خوبييه!!!