سخته که نخوای خودت باشی...ولی سخت تر
از اين نيست که بخوای يکی ديگه باشی..

سخت ترينشم اينه که بدونی نميتونی...

/ 0 نظر / 35 بازدید