The inner surface of the hand from the wrist to the fingers

عمو هانس باور کن شباهت اتو بيوگرافی من با داستان آموزنده تو صرفا تصادفی است.

داستان جوجه اردک زشتی است که داستان تو را خوانده،يک عمر به انتظار قو شدن نشسته و در آخرين دقايق فهمیده تنها يک جوجه زشت و سياه و عقب افتاده است..

/ 0 نظر / 71 بازدید