الان نيم ساعته نشستم اينجا ببينم 7777 اُمين! ویزیتورم کيه!
ای 7777 اُمين نفر بيا با من دوست شو!

/ 8 نظر / 47 بازدید
الهه

فقط خواستم خسته نباشيد عرض کنم!

kid

من 7791 شدم |: چندتا دیر شد...

kid

چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست !؟؟! و کسی نمی خواهد با نفر 7791 ام دوست شود ؟ مگه 7791 چه فرقی با 7777 داره ؟؟‌ فقط چون اون خوشگل تره ؟؟‌ ):

A.K

کی بود حالا؟

alma

من من...با من دوست شو!با من!

sadaf

آلما دروغ ميگه.. من بودم