عشق پاک!

ـــ بگو که به خاطر پولم با من ازدواج نکردی
ـــ پژو سفيدرو به نامم کن تا بگم...

/ 1 نظر / 9 بازدید
tiloo

servate pedaret o afsoon o in harfa.