برای بعضيا من يه کلوپ فيلمم که البته دوبله همزمانم ميکنه...
برای بعضيا يه تلفن عموميم که البته سکه نميخوره..
برای بعضيا روزی چهار خط نوشته ام روی يه صفحه بنفش...

من ديگه از اين زندگی چی ميخوام!

/ 7 نظر / 51 بازدید
Litoo

برايِ بعضيام يک دوست!

من

براي منم مثل كير بعد از جقي!

kid

مرگ

moh3n

and ............a homepage 4 me...............

A.K

برای من تو هم يه نوع A.K هستی منتها تو با C نوشته ميشی! اينطوری --> A.C :))

yassi

برای بعضی ها هم هيچی نيستی . . .

فاطمه

برای من هم .... همونچيزی هستی که من برا تو هستم من برای تو چی هستم ؟ هيچی !