نذرم مثل تعارف ميمونه...اومد نيومد داره!
دارم ميرم به نذرم برسم!

/ 3 نظر / 57 بازدید
Goom

:)!!!

Goom

فرقش هم با تعارف اينه که ،برعکس تعارف بهتره که اومد داشته باشه!