In memory of his 8 simple rules

این دوست تازه مرحوم شده ما آدم تنهایی بود بدبخت
قبل از مرگش یک بار برگشت گقت:
به جان فرشید، آدم، تنهایی را انتخاب نمیکند
تنهایی، آدم را انتخاب میکند

بعد که بدبختش کرد یک چیزهایی را فرو میکند توی کله طرف که پشت هم بگوید
مثل: من تنهایی را انتخاب کردم و چقدر امروز تنهایی خوش گذشت و اینها

/ 1 نظر / 152 بازدید
Settare

فرشيد بلاگت مشکل داره <META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type> برو تو ويرايش بلاگت،خط سوم اینی که اینجا گذاشتم ُ میبینی ، به جای ; ، " بذار .