ــ از اين شامپو قرمزا ميخواين يا از اين سبزا؟
ــ فرقی نميکنه٬ کف جفتشون سفيده..!

/ 1 نظر / 14 بازدید
ali

خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------