Effervescent Vitamin C

"این آخرین بار بود." وردی است که حتی هری با
تمام پاتری اش نفهمید چقدر همه چیز را خواستنی میکند.
هر چیز معمولی را
هر چیز نخواستنی را

پ.ن: کاش امروز این ورد را از گردنم کمی آویزان تر کرده بودم.

/ 0 نظر / 693 بازدید