تا ده پونزده سال ديگه که دوباره برگردم بهت فکر کنم و يه جورایی
کرخت شم و قلبم مثل اسفنج مچاله بشه......خدافظ 81 جونم..خدافـــــــــظ..

1381/12/29
2:23

/ 4 نظر / 48 بازدید
پرنیان

سال نوت مبارک ...گرچند ديگه باهات قهرم

MaaHe.MeHr

سال نو مبارک استا جان....من که دلم خيلی واسه ۸۱ جون تنگ ميشه...اما خوب شد که بالاخره تموم شد و رفت تا حد اقل يکمی عزيز بشه!!!