عروس رفته يه کم بيشتر فکر کنه...!

/ 4 نظر / 47 بازدید
bet sar mizanam.

نه!اشتباه نکن و زود برو دنبالش.چون وقتی رفته گل بچینه،شهرداری گرفتتش:)

الفي

اول: گمون نکنم عروس به خاطر نفس عروس بدنش اصولا اهل فکر کردن باشه. دوم: نميخوام شر راه بندازم ولی اونی که اون پايين گفته تحمل Eminem از اون دختره... راحتتره باهاس بره جلو بوق بزنه. خيلي سعي کردم با مودب باشم.

مهدی

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند -+- آيا بود که گوشه چشمی به ما کنند

1

باز تو موندی سر کار؟؟؟